Middle Mountain Bikers Třebenice
Úvodní stránka  »  Kolmo Kolem Komína  »  Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1) Účastníci akce Kolmo Kolem Komína mladší 18 let mohou startovat POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 
2) Každý účastník podpisem na přihlášce při prezentaci nebo online přihlášením prohlašuje, že: 
- je seznámen s propozicemi akce, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko
- je k akci zdravotně způsobilý
- v průběhu konání celé akce se bude řídit pokyny pořadatele a organizátorů na trati
 
3) Každý účastník podpisem na přihlášce při prezentaci nebo online přihlášením bere na vědomí, že: 
- akce Kolmo Kolem Komína je pořádána za plného silničního provozu
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti s akcí Kolmo Kolem Komína, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu
 
4) Každý účastník akce Kolmo Kolem Komína je povinen:
- dodržet vytyčenou trasu akce a chovat se v duchu fair-play 
- mít správným způsobem upevněno startovní číslo (na řídítkách)
- mít na hlavě řádně upnutou plnou cyklistickou přilbu po celou dobu trvání akce (Dokud nebudou mít všichni účastníci řádně upnutou cyklistickou přilbu, nebude daná kategorie odstartována)
- v případě odstoupení z akce je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli akce
 
5) Pořadatel akce Kolmo Kolem Komína se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.
 
6) Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s akcí Kolmo Kolem Komína.
 
7) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností.
 
8) Upozornění a prosba pořadatelů.
Trasa akce Kolmo Kolem Komína je vedena  v CHKO České středohoří, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Akci Kolmo Kolem Komína bychom rádi pořádali i v příštím roce! Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
instagram